Skip to the content

Deklaracja dostępności

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy (administrator Serwisu Kultureo) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu Kultureo.

Data publikacji: 2021-03-15.

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-15

Zgodność:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Nie wszystkie materiały wideo opublikowane na stronie posiadają napisy rozszerzone oraz audiodeskrypcję lub opis alternatywny.
 • Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji).
 • Nie wszystkie migające treści mogą być wyłączone przez użytkownika

Zgodność sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny i właściciela platformy VOD.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu:

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Serwis Kultureo nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna obiektu:

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy zlokalizowany jest przy ul. Marcinkowskiego 12-14 w Bydgoszczy. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Marcinkowskiego, budynek posiada 4 kondygnacje: 3 naziemne i 1 podziemną.

Parking należący do MCK usytuowany jest po lewej stronie budynku (12 miejsc parkingowych). Na terenie parkingu MCK brak oznaczonych stanowisk dla OzN, możliwość dojazdu do najbliższego wejścia dostępnego dla OzN na wózku lub poruszającej się z balkonikiem. Nawierzchnie w warunkach terenowych są stabilne, antypoślizgowe, łatwe do chodzenia i jeżdżenia, utrzymane w sposób uniemożliwiający zbieranie się wody i powstawanie kałuż. Nawierzchnia parkingu jest łatwa do przejścia, przejechania (bez wstrząsów) samodzielnie przez OzN na wózku lub o balkoniku. Sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb OzN przy wejściu głównym oraz przy wejściu od strony parkingu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek MCK posiada 4 poziomy, na każdy z poziomów prowadzą schody oraz winda. Przestrzeń manewrowa przed wejściem do windy na każdym poziomie wynosi min. 1,5 m x 1,5 m. Drzwi windy otwierane i zamykane automatycznie. Zewnętrzny panel sterujący jest na wysokości 0,8-1,2 m od posadzki. Drzwi wyposażone w system zatrzymujący zamykanie i otwierający je ponownie (system jest oparty na czujnikach, zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem z osobą). Na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych jest lustro umożliwiające OzN na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Nawierzchnie w obiekcie są stabilne i antypoślizgowe.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Do głównego wejścia do siedziby prowadzą schody, brak pochylni. Wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w odległości około 20 m od wejścia głównego (po lewej stronie). Brak pętli indukcyjnej oraz informacji głosowych na terenie budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line w recepcji Miejskiego Centrum Kultury.
Udogodnienia:

 • czytelny układ wejść do budynku;
 • wejście z poziomu terenu;
 • toalety dla osób z niepełnosprawnością;
 • system alarmowo-przyzywowy w toaletach,
 • winda, każdy poziom budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach,
 • miejsce do pielęgnacji niemowląt i małych dzieci dostępne w toalecie na poziomie -1,
 • możliwość pozostawienia wózka (np. w szatni)

Utrudnienia:

 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • brak pętli indukcyjnej,
 • brak pochylni przy głównym wejściu,

Na terenie budynku znajdują się oznaczenia informujące o ułatwieniach dla OzN.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Kempa, e-mail: [email protected] Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 32 55 540. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje dodatkowe

Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich dąży do przeprowadzenia corocznych audytów dostępności swoich stron. Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich jest możliwy przez adres mailowy: [email protected]