Skip to the content
Premiera 18.04 | 10:30

Małe Animocje: Filonek Bezogonek / Small Animocje: Pelle No-Tail

Małe Animocje: Filonek Bezogonek / Small Animocje: Pelle No-Tail

REŻ. / DIR. Christian Ryltenius

Życie bez ogonka pełne jest wyzwań. Zwłaszcza w zupełnie obcym miejscu! Czy zagubiony Filonek odnajdzie się wśród obcych w wielkim mieście? Bycie innym to na szczęście nie tylko trudności!

Kiedy w domu Birgitty pojawia się kotek – Filonek, dziewczynka nie posiada się z radości. Jednak Filonek, jak każdy kot, chodzi własnymi ścieżkami i pewnego dnia gubi się w lesie. Niebezpieczna wędrówka prowadzi go do wielkiego miasta, gdzie poznaje całą zgraję kolorowych postaci. Może znajdzie się ktoś, kto wskaże mu drogę do domu? Jednak zanim to nastąpi Filonek stanie się gwiazdą estrady, pomoże kociakom w tarapatach, zaprzyjaźni się z pewną siebie Mają i stanie oko w oko z gangiem psów.

„Filonek Bezogonek” to klasyczna, przygodowa animacja o akceptowaniu odmienności, potrzebie solidarności i niesieniu pomocy. Ukochana i kultowa postać szwedzkiej literatury dla dzieci w nowej ekranizacji! Animację przeplatają pełne ciepła muzyczne fragmenty w wykonaniu kocich bohaterów.

Postać Filonka stworzył szwedzki radiowiec i autor książek dla dzieci Gösta Knutsson. Na początku powstała audycja radiowa na temat uroczego kotka bez ogonka, który przeżywa barwne przygody w Uppsali. Rok później, w 1939 roku, wydano pierwszą książkę z serii o Filonku Bezogonku, która szybko zdobyła popularność czytelników na całym świecie. W Uppsali został nawet wytyczony dziecięcy szlak wycieczkowy śladami Filonka i jego przyjaciół. Jego centralne miejsce to małe zaułki wokół głównego gmachu uniwersyteckiej biblioteki. W Polsce książki o przygodach Filonka wydaje od lat 60. Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” i cieszą się one zainteresowaniem młodych czytelników również dziś.

** wykupiony seans można obejrzeć w ciągu 6 godzin od momentu rozpoczęcia seansu, w ciągu tego czasu trzeba skończyć oglądać seans, w tym wypadku film należy skończyć oglądać przed godziną 16.29


[EN]

Life without a tail is full of challenges. Especially in a completely strange place. Will the lost little Peter find himself among strangers in the big city? Fortunately, being different means more than just trouble.

When a kitten named Pelle shows up at Birgitta's home, the girl is beside herself with joy. However, Peter, just like every other cat, likes choosing his own paths and, one day, gets lost in the forest. This dangerous trip takes him to a big city where he meets a whole bunch of colorful figures. Perhaps he can find someone who will show him his way home? Alas, before this happens, Pelle turns into a star on the stage, helps kittens in trouble, befriends the self-confident Maya and faces a gang of dogs.

Pelle-No-Tail is a classic, adventure animation, telling a story of accepting what's different, the need for solidarity and helping others. A beloved, cult character of Swedish children's literature in a new screen version! The animation is intertwined with warm musical fragments performed by cat characters..

The character of Pelle was created by the Swedish radio host and children's book author Gösta Knutsson. At the beginning, a radio broadcast was created about a cute kitten without a tail, who is having colorful adventures in Uppsala. A year later, in 1939, the first book in the series about Pelle No-Tail was published, which quickly gained popularity among readers around the world. In Uppsala, there is even a children's hiking trail in the footsteps of Pelle and his friends. Its central place is small alleys around the main building of the university library. In Poland, books about the adventures of Pelle have been published since the 1960s by the "Nasza Księgarnia" publishing house and they enjoy the interest of young readers also today.

** accessto a purchased screening will be open for 6 hours after the given screening starts and the watching proces must be completed within that 6 hours period, in this case, the film should be finished before 4:29 pm

 

Gatunek / Genre: przygodowy, familijny, musical / adventure, family, musical
Bilety / Tickets: 5 zł / 5 PLN
Dostępny do / Availability: 2021-04-18 16:30 (6h)