Skip to the content
Premiera 18.04 | 12:00

La Linea i tajemnicza dłoń / La Linea and the mysterious hand

La Linea i tajemnicza dłoń / La Linea and the mysterious hand

Jednolite tło, ciągła biała linia, tajemnicza dłoń i charakterystyczne, klasyczne wręcz „balum, balum” śpiewane niskim głosem…Czujecie już ten styl szalonych lat 90.?

Krzykliwy, wredny i roszczeniowy bohater towarzyszył polskim telewidzom pod koniec XX wieku, jako „wypełniacz czasu antenowego”. Zazwyczaj szedł w lewo, zaś jego droga, miast różami, usłana była przygodami. Tajemnicza ręka, która powołała go do życia stawiała przed nim nie lada wyzwania, robiła najróżniejszej maści psikusy, a slapstickowy charakter odcinków bawił całe rodziny i inspirował marketingowców.

Czy zastanowiło Was kiedyś, czyja jest ta dłoń z białą kredką?

Otóż ojcem „La Linea” jest włoski rysownik Osvaldo 'Cava' Cavandoli. Pierwszy odcinek narysowanej przez niego serii światło dzienne ujrzał dokładnie pół wieku temu (1971 r.)! Do roku 1986 powstało w sumie około 150 epizodów, które emitowane były w ponad 40 krajach.

Okazuje się jednak, iż umiejętność opowiadania zabawnych historii przy użyciu tylko białej kreski, to nie jedyny talent Cavy. W 1950 roku, wraz ze swym przyjacielem Ugo Moroni (aka U. Gelsi), Osvaldo założył firmę Pupilandia (prawda, że przeurocza nazwa?) i realizował bardzo kolorowe, równie zabawne, lalkowe (!) reklamy z przeznaczeniem do emisji we włoskich kinach. I tak, te produkcje również zagoszczą w tym programie.

  • Wstęp – Paola Bristot, 8’31’’
  • „La Linea” – 10 odcinków 101, ok 25’
  • reklamy lalkowe, ok 6’
  • Wywiad z Sergio Cavandoli - Andrijana Ružić,31’14’’


[EN]

Uniform background, solid white line, mysterious hand and the characteristic, classic indeed, „balum, balum” sung in a low voice… Can you now feel the crazy style of the nineties?

This mean, loud and demanding character accompanied Polish television viewers at the end of the 20th century as an “airtime filler”. He used to go left and his path was always full of adventures. The mysterious hand that brought him to life kept challenging him and making jokes, and the slapstick style entertained whole families and inspired marketers. 

Have you ever wondered who the hand holding the white crayon belongs to?

Well, the father of „La Linea” is an Italian cartoonist, Osvaldo 'Cava' Cavandoli. The first episode of his series saw the light of day half a century later, in 1971! Until 1986, about 150 episodes had been created and aired in more than 40 countries. 

It turns out that the ability to tell funny stories with just a white line is not the only talent of Cava. In 1950, together with his friend Ugo Moroni (aka U. Gelsi), Osvaldo founded Pupilandia (a supercute name, isn’t it?) - a company producing colourful and equally amusing puppet (!) animated commercials to screen in Italian cinemas. They can also be seen in our program!

  • Introduction - Paola Bristot, 8’31’’
  • „La Linea” - 10 episodes, approx. 25’
  • Puppet commercials, approx. 6’
  • Interview with Sergio Cavandoli - Andrijana Ružić, 31’14''

 

Dostępny do / Availability: 2021-04-24
Kuratorki

Paola Bristot

Ukończyła kierunek Discipline Arti Musica Spettacolona (1985) i specjalizację Historia Sztuki Współczesnej (1991) na Uniwersytecie Bolońskim. Jest profesorem historii sztuki na Akademii w Wenecji. Jako prezes stowarzyszenia Viva Comix organizuje liczne wystawy komiksu, ilustracji, animacji i sztuk wizualnych. Dyrektor artystyczny Piccolo Festival Animazione (12. edycja) w Trieście, Udine, Pordenone, Gorycji i Wenecji. Kuratorka, we współpracy z Andreą Martignoni, 5. DVD Animazioni (2010-17, Viva Comix, Ottomani) - antologii współczesnego włoskiego filmu krótkometrażowego. Scenografka, współtwórczyni eksperymentalnego filmu Re-cycling (Arte Video, Viva Comix 2014).

[EN]

Graduated in Discipline Arti Musica Spettacolo, in University of Bologna (1985) and specialized in Contemporary History Art in University of Bologna (1991). She is professor of History of Art at the Academy in Venice. As the president of the Viva Comix association, she organizes many exhibitions concerning comics, illustration, animation and visual arts. She is the Artistic Director of the Piccolo Festival Animazione (12thedition) in Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia and Venice. She curated with Andrea Martignoni the 5th DVD Animazioni (2010-17, Viva Comix, Ottomani), an anthology of contemporary Italian short film. As an art director, she produced the experimental film Re-cycling (Arte Video, Viva Comix 2014).

Andrijana Ružić

Ukończyła historię i krytykę sztuki na Università degli Studi we włoskim Mediolanie, gdzie zakochała się w animacji. Robiła specjalizację z historii filmu animowanego pod opieką Giannalberto Bendazzi, tematem jej pracy magisterskiej było dzieło Johna i Faith Hubley. W ciągu ostatnich sześciu lat współpracowała z Międzynarodowym Festiwalem Komiksu w Belgradzie, gdzie jest kuratorką sekcji poświęconej filmowi animowanemu, wykładając i pokazując filmy jednego niezależnego autora. Andrijana mieszka obecnie w Mediolanie, pisze o animacji i sztuce dla belgijskiego tygodnika Vreme i zamierza opublikować swoją pierwszą monograficzną książkę o reżyserze animacji Michaelu Dudok de Wit.

[EN]

Graduated in History and Criticism of Art at the Università degli Studi in Milan, Italy where she fell in love with the medium of animation. She specialized in History of animated film under Giannalberto Bendazzi's mentorship: the subject of her master thesis was the opus of John and Faith Hubley. In the last six years she has been collaborating with the International Comics Festival in Belgrade where she is a curator of the section dedicated to animated film, lecturing and screening the films of a single independent author. Andrijana is based in Milan, she writes about animation and art for Belgrade weekly magazine Vreme and is about to publish her first monograph book about animation director Michael Dudok de Wit.